Wat is circulair ondernemen?

Circulair ondernemen is een verplichting in 2050. Lees hoe jouw onderneming dit doel realiseert.

Scroll en lees meer

Wat is circulair ondernemen?

Als een bedrijf circulair onderneemt, betekent dit dat alle processen ontwikkelt zijn met het als doel zero waste en maximale recirculatie van grondstoffen. Bijvoorbeeld een bedrijf koopt 100 nieuwe laptops, de gebruikte laptops kunnen zij aan een partij verkopen die de laptops opknapt en doorverkoopt. Hiermee worden de grondstoffen van de laptops optimaal hergebruikt en wordt e-waste voorkomen.

Hoe kan ik circulair ondernemen?

Een directe stap naar zero waste en maximale hergebruik van grondstoffen kan voor veel bedrijven intimiderend en onrealistisch zijn, daarom zijn er opties om dit stapsgewijs te bereiken. Een begin kan gemaakt worden door bijvoorbeeld te switchen naar duurzamere, volledig recyclebare materialen, of in de ontwerpfase van een producte al na te denken over hergebruik. Er zijn echter ook manieren om circulair te ondernemen zonder de bedrijfsprocessen aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van circulaire IT hardware voor uw werknemers. HP Approved Selection producten stellen iedere organisatie in staat om deel te nemen aan de circulaire economie en is dus een laagdrempelige manier om te beginnen met circulair ondernemen.

Waarom circulair ondernemen de toekomst is

De overheid heeft het jaar 2050 als doel gezet om Nederland volledig circulair te krijgen. Dit houdt in: geen afval en een volledig circulaire economie. Als wij dit samen willen bereiken dan zullen wij allemaal een steentje bij moeten dragen, maar hoe moet je dat doen? Er is een veelgebruikt model die veel ondernemingen aanhouden om circulaire processen te bedenken. Dit model bespreekt de volgende begrippen: Rethink, Reduce, Redesign, Re-use, Repair, Recover en het bekende Recycling. Om alvast future proof te zijn is het van belang om als organisatie nu al na te denken over het realiseren van het doel voor 2050.

HP en Flex IT helpen u met circulair ondernemen

Circulaire ondernemingen horen bij het toekomstbeeld. Daarom zijn HP en Flex IT de samenwerking aangegaan om ervoor te zorgen dat de Nederlandse markt de beschikking krijgt over circulaire IT met het kwaliteitsniveau dat van het HP-merk wordt verwacht.

Beginnen met circulair ondernemen?

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder